God advokatskik i inkassosager 2013

Sagsdato: 21. maj 2013
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 4/2013 - s. 34-38.

Skrevet af Vibeke Tarpgaard, chefkonsulent, Advokatnævnets sekretariat og Hanne Christensen, juridisk konsulent, Advokatnævnets sekretariat.

Advokatnævnet modtager ofte klager over advokaters håndtering af sager om inkasso og indberetning til RKI. Men hvilke undersøgelsespligter påhviler advokaten i forbindelse med inkassosagen? Det giver Advokatnævnets seneste praksis et klart billede af. Få også overblik over nævnets praksis vedrørende udenretslige inkassoomkostninger.