Advokat manglede at deltage i 23 lektioners efteruddannelse

Sagsdato: 3. oktober 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat havde til Advokatsamfundet indberettet at have deltaget i 31 lektioners efteruddannelse. Advokaten blev tildelt en irettesættelse samt pålæg om at gennemføre den manglende efteruddannelse.