Advokat manglede at deltage i 38 lektioners efteruddannelse

Sagsdato: 3. oktober 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat havde til Advokatsamfundet indberettet at have deltaget i 16 lektioners efteruddannelse. Advokaten blev pålagt en bøde på 5.000 kr. samt pålæg om at gennemføre den manglende efteruddannelse.