Advokat manglede at deltage i 54 lektioners efteruddannelse

Sagsdato: 3. oktober 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A havde ikke til advokatsamfundet indberettet afholdt efteruddannelse. Advokaten blev pålagt en bøde op 10.000 kr. samt pålæg om at gennemføre den manglende efteruddannelse.