Frakendelse grundet manglende ansvarsforsikring

Sagsdato: 1. marts 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A havde undladt at tegne en ansvarsforsikring og stille en garanti. Endvidere havde advokat A på trods af flere opfordringer fra advokatsamfundet ikke fremlagt dokumentation for, at en sådan garanti og forsikring var tegnet. Advokatnævnet udtalte, at overholdelse af reglerne om ansvarsforsikring og garanti er en grundlæggende forudsætning for at drive advokatvirksomhed på forsvarlig vis. Disse forhold resulterede i, at Advokatnævnet frakendte advokat A retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.