Er det uetisk at indgive klage over en kollega?

Sagsdato: 15. april 2002
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 4/2002 - s. 91.

Skrevet af fuldmægtig i Nævnssekretariatet Pia Birkegård.

Det kan opleves generende, irriterende og direkte krænkende at blive indklaget for Advokatnævnet.