Grænserne for god advokatskik

Sagsdato: 26. juni 2003
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 6/2003 - s. 153-154.

Skrevet af formand for Advokatrådet Knud K. Damsgaard.

Artiklen omhandler Advokatrådets indbringelse af sager for nævnet og en kommentering af EDC-kendelsen.