Konsekvenser af manglende prisoplysning

Sagsdato: 5. februar 2007
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 1/2007 - s. 50-51.

Skrevet af sekretariatschef i Advokatnævnet Pia Birkegård.

Advokatnævnet har nu afgjort de første sager om manglende prisoplysning.