Udbetaling af salgsprovenu i ægteskabssager

Sagsdato: 16. november 2009
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 9/2009 - s. 48-49.

Skrevet af jurist i Advokatnævnet Mette Rygaard.

Det er i strid med god advokatskik i en bodelingssag at tilbageholde provenuet af salg af en fælles ejendom.