Nye kendelser om inkassosalærer

Sagsdato: 25. maj 2009
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 4/2009 - s. 48-50.

Skrevet af juridisk konsulent i Advokatnævnet Mette Rygaard.

Advokatnævnet har i to nyere afgørelser taget stilling til advokatens salær i inkassosager. I begge sager blev salæret nedsat.