Firmaskift og interessekonflikter

Sagsdato: 4. marts 2013
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 2/2013 - s. 36-38.

Skrevet af juridisk konsulent i Advokatnævnet Martin Korp Jensen.

Ved advokaters firmaskift skal der tages stilling til, om jobskiftet kan medføre, at der opstår interessekonflikt i forhold til verserende sager. Problemstillingen har været behandlet i teorien, men nu foreligger der også afgørelser fra Advokatnævnet.