Frakendelse i klientkontosag

Sagsdato: 18. september 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat AA havde undladt at føre sin fælleskonto således, at størrelsen af det samlede tilsvar fremgik. Endvidere havde advokat AA ikke ført bogholderi med daglig regulering samt undladt at foretage månedlige afstemninger. Advokat AA havde desuden haft en betydelig manko på sine klientkonti. Disse forhold resulterede i, at Advokatnævnet frakendte advokat AA retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.