Advokatrådets klagefrist

Sagsdato: 30. november 2010
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatrådet blev gjort opmærksom på en sag vedrørende en bistandsadvokats adfærd ved et brev fra Rigsadvokaten af 25. maj 2009 og indgav klage til advokatnævnet den 26. januar 2010. Nævnet lagde til grund, at fristen for indgivelse af klage måtte løbe fra det tidspunkt, hvor Advokatrådet blev bekendt med det påklagede forhold, hvorfor nævnet fandt, at fristen ikke var overskredet.