"Fælles" advokat

Sagsdato: 10. september 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat B bistod sælger i en kompliceret handel af et anpartsselskab. Advokat B rådgav ligeledes køber. Advokatnævnet fandt, at advokat B burde have rådgivet køber om adgang til at søge egen advokat, hvorfor nævnet pålagde advokat B en bøde.