Ej interessekonflikt ved skift mellem advokatvirksomheder

Sagsdato: 3. oktober 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A ansatte advokat B til at behandle nogle sager mellem på den ene side Z A/S og på den anden side Y A/S. Advokat B var tidligere var ansat i et advokatfirma, som bistod Z A/S. Advokatnævnet frifandt advokat A, bl.a. fordi advokat B ikke under sin ansættelse ved den tidligere arbejdsplads havde behandlet sager, hvor Z A/S var klient.