Trussel om politianmeldelse

Sagsdato: 11. september 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
X var ansat som vicevært i en andelsbolig, hvor advokat A fungerede som administrator. Ved X's fratrædelse af sin stilling som vicevært opstod der uoverensstemmelser mellem andelsboligforeningen og X f.s.v.a. foreningens værktøj, som andelsboligforening mente, at X havde stjålet. Advokat A oplyste i et brev til X, at han ville indgive politianmeldelse, såfremt X ikke inden 7 dage returnerede værktøjet. Advokatnævnet fandt, at advokat A's adfærd havde været berettiget, hvorfor nævnet frifandt ham.