Advokat kunne anvende oplysninger modtaget af debitor i fogedretten

Sagsdato: 13. december 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat, der inddrev et beløb for en klient, blev efter et møde i fogedretten kontaktet af debitor pr. mail, idet debitor ønskede, at advokaten skulle repræsentere debitor i forbindelse med inddrivelse af en fordring for ham. Advokaten, der straks afviste at behandle sagen på grund af interessekonflikt, kunne under de givne omstændigheder anvende oplysningerne om fordringens eksistens i fogedretten.