Ikke salær for indledende arbejde med stillingtagen til, hvorvidt advokat ville overtage klagers sag

Sagsdato: 13. december 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat havde ikke givet prisoplysning, og da han ikke i forbindelse med modtagelse af sagen, hvor han skulle vurdere, hvorvidt han ville overtage klagers sag, havde meddelt klager, at han agtede at beregne sig salær for sit indeldende arbejde, var han ikke berettiget til efterfølgende at opkræve salær.