Fordeling af salær mellem 2 advokatfirmaer

Sagsdato: 27. juni 2011
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat C havde repræsenteret X både som ansat ved Advokatfirma A og Advokatfirma D. I forbindelse med afregningen opstod der tvist advokatfirmaerne imellem. Advokatnævnet fandt sig ikke kompetent til at tage stilling til, hvordan den endelige afregning af sagen skulle fordeles mellem advokatfirmaerne.