Forhåndstilsagn om, at fortrolige oplysninger kunne udleveres

Sagsdato: 11. april 2003
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fastslog, at det var i strid med god advokatskik at benytte sig af klients generelle forhåndstilsagn om, at fortrolige oplysninger og dokumenter kunne udleveres af advokaten. Indklagede blev tildelt en irettesættelse.