Anvendelse af viden om klientens økonomi ved inddrivelse af salær

Sagsdato: 17. september 1998
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet udtalte, at advokaten ikke var afskåret fra at videregive sin viden om sin tidligere klients økonomi ved inddrivelse af sit eget salærtilgodehavende. Den omstændighed at en kompagnon repræsenterede indklagede under fogedretssagen medførte ikke, at reglerne om god advokatskik var tilsidesat. Advokaten blev som følge frifundet for den rejste klage.