Ytring om modpart

Sagsdato: 10. juni 1999
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede fik tildelt en irettesættelse for at anføre: "Min klient er naturligvis ked af at være faldet i kløerne på en tilsyneladende useriøs ejendomsmægler."