Ytring om skifteretten

Sagsdato: 5. marts 2002
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, som var bobestyrer i et dødsbo ved skifteretten, skrev i et brev til skrifterettens dommer, at "skifterettens fremfærd i denne sag ligner chikane" og at "skifteretten opfordres til i fremtiden at lade denne sag behandle af en person, der har et vist minimum af dømmekraft. Indklagede blev pålagt en bøde 5.000 kr. Højesteret stadfæstede Advokatnævnets kendelse.