Trussel i forbindelse med inddrivelse af salær

Sagsdato: 8. juli 1999
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde et salærtilgodehavende hos en tidligere klient, og i forbindelse med fogedsagen, hvor indklagede havde fået foretaget udlæg i skyldnerens bil og faste ejendom, skrev indklagede til skylderen: "skal jeg oplyse Dem om, at jeg på alle måder vil forhindre, at der bevilges Dem gældssanering, såfremt de ikke foretager afdragsvis betaling af mit tilgodehavende, således at dette er afviklet forinden eventuel gældssaneringssag bliver fremsendt til skifteretten.” Indklagede blev grundet denne udtalelse tildelt en irettesættelse.