Opkrævning af salær fra andelshaver

Sagsdato: 18. november 2007
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klagen vedrører en advokats adfærd og salærberegning på 6.300 kr. ekskl. moms i forbindelse med en sag om overdragelse af en andelsbolig. Advokaten var repræsentant for andelsboligforeningen og advokatnævnet fandt, at advokaten ikke havde været berettiget til at opkræve et salær fra en andelshaver.