Ytring om, at klient "lider af demens"

Sagsdato: 20. august 1999
Sagstype: kendelse

Resumé:
Under en sag, hvortil der var ydet retshjælpsdækning fra klientens forsikringsselskab, diskuterede indklagede og forsikringsselskabet salærets størrelse. Indklagede anførte som begrundelse for, at advokatbistand havde været nødvendig følgende om sin klient: " Min klient, som ifølge sin nabo lider af demens, dvs. at han hverken mundtligt eller skriftligt er i stand til at tage stilling til det fremlagte forligsforslag..." Indklagede blev tildelt en advarsel, idet indklagede ikke havde noget grundlag for at betegne klienten som dement.