Emner

Underemner
 • Salærafregning (15)
  • A conto afregning (1)
  • Groft uberettiget salærberegning (2)
  • Manglende afregning (1)
  • Modregning (4)   Vis sagsresuméer
   • Debiteret salær i deponerede midler (kendelse)
   • En advokatfuldmægtig havde ikke givet en tilstrækkelig klar og forståelig prisoplysning. Det var desuden i strid med god advokatskik i forbindelse med salærafregningen at modregne et indbetalt beløb, som klienten havde betalt til dækning af retsafgiften (”øremærket”). (dom)
   • Modregning af salærkrav i klientens indbetaling til modparten (kendelse)
   • Salær udregnet som % af personskadeerstatning samt modregning af salær i personskadeerstaning (kendelse)
   • Tidspunkt for salærafregning (2)
   • Tilbageholdsret (3)