Emner

Underemner
  • Advokatnævnets sanktions- og reaktionsmuligheder (39)
    • Sanktionsmuligheder (13)
      • Frakendelse (5)
      • Pålæg (1)
      • Sanktion - bøde/irettesættelse (7)   Vis sagsresuméer
        • Advokatselskabs disciplinære ansvar (kendelse)
        • Berigtigelse af ejendomshandel på et ufuldstændigt grundlag (kendelse)
        • Fortrolige oplysninger videregivet til tredjemand (kendelse)
        • Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden som følge af den meget lange sagsbehandlingstid på ca. 22 måneder, jf. princippet i straffelovens § 82, nr. 13. (dom)
        • Nye retningslinjer for udmåling af bøder (artikel)
        • Udmåling af bøder i praksis (artikel)
        • Videregivelse af oplysninger til Københavns Fondsbørs (kendelse)
      • Offentliggørelse (2)
      • Andre reaktionsmuligheder (9)
      • Afvisningsgrunde (13)