Emner

Underemner
 • Advokatnævnets sanktions- og reaktionsmuligheder (40)
  • Sanktionsmuligheder (14)
   • Frakendelse (5)
   • Pålæg (1)
   • Sanktion - bøde/irettesættelse (8)   Vis sagsresuméer
    • Advokatselskabs disciplinære ansvar (kendelse)
    • Berigtigelse af ejendomshandel på et ufuldstændigt grundlag (kendelse)
    • En advokat har pligt til at efterleve Advokatnævnets kendelser, herunder har advokaten pligt til at betale en bøde pålagt af Advokatnævnet (dom)
    • Fortrolige oplysninger videregivet til tredjemand (kendelse)
    • Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden som følge af den meget lange sagsbehandlingstid på ca. 22 måneder, jf. princippet i straffelovens § 82, nr. 13. (dom)
    • Nye retningslinjer for udmåling af bøder (artikel)
    • Udmåling af bøder i praksis (artikel)
    • Videregivelse af oplysninger til Københavns Fondsbørs (kendelse)
   • Offentliggørelse (2)
   • Andre reaktionsmuligheder (9)
   • Afvisningsgrunde (13)