Emner

Underemner
 • Klientkonto (13)
  • Manglende afregning af renter (1)
  • Manglende indsendelse af klientkontoerklæring (3)
  • Manglende medvirken til gennemførelse af revisorundersøgelse (0)
  • Overtrædelse af klientkontovedtægten (6)   Vis sagsresuméer
   • Klientkontovedtægtens krav om daglig bogføring og regulering (kendelse)
   • Tilsidesættelse af flere af klientkontovedtægtens bestemmelser var i strid med god advokatskik (kendelse)
   • Tilsidesættelse af klientkontovedtægten samt manglende opretholdelse af gyldig ansvarsforsikring og garanti var groft stridigt med god advokatskik (dom)
   • Tilsidesættelse af klientkontovedtægten var i strid med god advokatskik (kendelse)
   • Tilsidesættelse af klientkontovedtægtens bogføringsregler (dom)
   • Tilsidesættelse af klientkontovedtægtens krav om daglig bogføring og regulering samt månedlig afstemning var i strid med god advokatskik (kendelse)