Emner

Underemner
 • Almindelige principper for advokaters adfærd (94)
  • Advokatfuldmægtiges adfærd (10)
  • Forsikring (3)
  • Garanti og ansvarsforsikring (2)
  • Hvidvask (3)
  • Loyal optræden (5)
  • Markedsføring (3)
  • Opbevaring og arkivering (1)
  • Samarbejde med andre erhvervsgrupper (2)
  • Selskabskonstruktion (2)
  • Smøl og manglende fremme (5)
  • Tavshedspligt (22)
   • Klient (10)
   • Modpart (1)
   • Tredjemand (8)   Vis sagsresuméer
    • Advokat anvendte ikke sikker e-mail ved fremsendelse af personfølsomme oplysninger (kendelse)
    • Anvendelse af ikke anonymiseret materiale til kursus (kendelse)
    • Anvendelse af oplysninger ved behandling af klagesag (kendelse)
    • En advokat havde som tidligere kurator tilsidesat god advokatskik ved at udlevere en uprøvet anmeldelse med bilag. (dom)
    • Fortrolige oplysninger videregivet til tredjemand (kendelse)
    • Videregivelse af oplysninger på vegne af brancheforening (kendelse)
    • Videregivelse af oplysninger til Københavns Fondsbørs (kendelse)
    • Videregivet oplysninger om bopæl (kendelse)
   • Uafhængighed (4)
   • Ytringer (15)